Witamy!

​Jesteśmy ​​Stowarzyszeniem Literatów Polskich na Litwie. Prezentujemy na tej stronie polską aktywność literacką na Litwie i polsko-litewską współpracę w dziedzinie literatury. Stowarzyszenie zrzesza osoby działające w dziedzinie literatury, reprezentuje ich interesy, promuje międzynarodową współpracę literacką i kształtuje atrakcyjny wizerunek polskiej literatury na Litwie i za granicą.

Co się dzieje:

2023-11-16 Pojemny horyzont : antologia poezji polskiej i litewskiej (Bartosz Połoński)
2022-10-16 Polskie wydanie zbioru poezji „Dzika Grusza, Wojna Grzybów“ (Aleksander Śnieżko)
2022-09-08 Poezja Juozasa Kardelisa w dwóch językach „Kiedy niebo zakwita“
2022-08-10 Antologia wierszy Aliny Lassoty w dwóch językach „Weźmy na pamiątkę deszcz“
2021-09-26 Wydarzenie interdyscyplinarne „My Musimy W Trawach Leżeć“ (Alina Lassota)
2021-07-22 Wydanie zbioru poezji „Tête-à-tête“ (Bożena Naruszewicz)
2021-06-05 Mosty Poetyckie 2021